Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych
i Portowych Gdynia Sp. z o.o.

UWAGA nowy adres:
Celna 5, 81-337 Gdynia
tel. (0 58) 627 43 94
e-mail: wuz@wuz.gdynia.pl

Zespół Opłat Statkowych
tel. (0 58) 627 40 80

TARYFA
Aneks nr 2 do taryfy
Obowiązuje od 1 Stycznia 2015 roku
Format: PDF


TARYFA
Pismo dotyczące wprowadzenia aneksu nr 2

Format: PDF


TARYFA
za usługi WUŻ - Przedsiębiorstwa Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia Sp. z o. o.
Obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku
Format: PDF


TARYFA
Pismo dotyczące wprowadzenia aneksu nr 1

Format: PDF


TARYFA
Aneks nr 1 do taryfy
Obowiązuje od 1 Marca 2014 roku
Format: PDF


TARYFA
Dodatek bunkrowy do stawek zawartych w taryfie (list)
Format: PDF


Aktualna wysokość dodatku bunkrowego TARYFA
Aktualna wysokość dodatku bunkrowego
Format: PDF


Opłata za asystę ppoż. TARYFA
Opłata za asystę ppoż.
Format: PDF