Galeria ZdjęćW lipcu 2009 roku jednostki WUŻ uczestniczyły w holowaniu na wody Zatoki Gdańskiej zbudowanego w gdyńskiej stoczni samochodowca.


Wycieczkowce to często olbrzymie, sięgające 300 m jednostki. Na zdjęciach holowniki WUŻ w trakcie pracy ze statkami pasażerskimi.


WUŻ pomaga także w utrzymywaniu bezpieczeństwa w Porcie Gdynia. Na zdjęciach w trakcie ćwiczeń z innymi jednostkami.


W codzienej pracy WUŻ, zdarzają się holowania suwnic portowych, wielkich masowców i kontenerowców, a także... lotniskowców.