Nowy aneks do taryfy
Pobierz

Celna 5, 81-337 Gdynia
tel. (0 58) 627 43 94
e-mail: wuz@wuz.gdynia.pl
Certyfikat Informujemy, że od dnia 03.03.2015 firma WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia przekształciła się w „Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k”.

W ramach działalności gospodarczej świadczymy głównie usługi holownicze i cumownicze oraz usługi związane z utrzymaniem bezpieczeństwa żeglugi w Porcie Gdynia. Od 01.05.1996 jestemy samodzielnym podmiotem gospodarczym funkcjonującym jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100% właścicielem był Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Od 01.09.2011 właścicielem przedsiębiorstwa jest firma Fairplay BV z siedzibą w Rotterdamie. Jako kompania holownicza sięgamy swoimi korzeniami do tradycji Zarządu Portu Gdynia z roku 1931.
Gwarancją dbałości o satysfakcję naszych Klientów jest certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001:2008.

NIP: 586-11-56-344; Regon: 191082455; KRS 0000007322; kapitał zakładowy Spółki w wys. 38.482.000 zł opłacony w całości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
wykonanie: arsena.pl